ORDU ÜST ÇATI KURULUŞLARI PLATFORMU KURULDU

Ordu yöresine ait Vakıf, Dernek, federasyonlar İstanbul’da biraraya gelerek, Türkiye genelindeki Ordulular’a hitap edecek bir birlik oluşturdular. “Ordu Üst Çatı Kuruluşları Platformu” adı verilen yeni kuruluş ilk toplantısında Ordu yerel basınıyla buluştu.
ORDU ÜST ÇATI KURULUŞLARI PLATFORMU KURULDU

ORMESHA: Her kurumun kendini feshetmeden varlığını sürdürüp eylem birliği için birleşecekleri örgüytlenmenin sözcülüğünü Özlem Öztekin yürütecek.

Kahvaltılı toplantıya: Sen 1 Ordusun İyilik Hareketi Vakfı Başkanı Arif Hikmet İlke, Ordulular Vakfı Başkanı Zekeriya Erdim, , Ordu Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Özlem Öztekin, Mesudiyeliler Birliği Hizmet Vakfı Başkanı Ahmet Ali Şengönül , Ünye Vakfı Başkanı Ayhan Doğan, Korgan Dernekler Federasyonu Başkanı Fatih Yeşilçayır,

Mesudiye Dernekler Federasyonu Başkanı Adnan Yılmaz, Akkuş Dernekler Federasyonu Başkanı Metin Erler, Gürgentepe Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Koca, Ünye Dernekler Federasyonu Başkanı Ayhan Doğan yer alırken, Ordu yerel basınından Ordu Basın Kuruluşları Derneği Başkanı Sefai Uzunyurt, İstanbul Gazeteciler Federasyonu Başkanı ve Kanal34 TV Yönetim Kurulu Başkanı Adil Koçalan, Ordu Altaş TV İstanbul Temsilcisi Murat Doğan, Ordu Mesudiye Gazetesi Haber Müdürü Namık Kemal Tuncer, Marka52 Gazetesi İmtiyaz Sahibi Muhammet Küçüköksüz katılarak, sorular yönelttiler.

Ordu Üst Çatı Kuruluşları Platformu’na üye kuruluşlar:

1-Ordulular Vakfı

2-Sen 1 Ordusun İyilik Vakfı

3-Mesudiyeliler Vakfı

4-Ünyeliler Vakfı

5-Ordu Dernekler Konfederasyonu

6-Mesudiye Dernekler Federasyonu

7-Ünye Dernekler Federasyonu

8-Fatsa Dernekler Federasyonu

9-Korgan Dernekler Federasyonu

10-Akkuş Dernekler Federasyonu

11-Gürgentepe Dernekler Federasyonu

12-Kabataş Dernekler Federasyonu

13-Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu,

birliğin içinde yer alacaklarını ve destek sunacaklarını belirttiler.

Ordu Üst Çatı Kuruluşları Platformu kurucuları en kısa zamanda Ordu kamuoyunun davetli olacağı bir toplantı gerçekleştireceklerini belirttiler. 

Ordu Üst Çatı Kuruluşları Platformu kurucular kurulu adına Zekeriya Erdim, amaç ve hedefleri hakkında bilgi vererek, "Mensubu olmaktan memnuniyet duyduğumuz değerli Ordulular. 2023 Yılının sonlarına, 2024 yılının başlarına yaklaştığımız şu günlerde; sizlerle paylaşmak istediğimiz bir durum var.

Kısaca “yönetme sanatı” diye özetlenen siyasetin, üç ana ayağından söz ediliyor. Ülkeleri ve toplumları; “politika, bürokrasi, sivil toplum” kadrolarının, kurumlarının yönettiği belirtiliyor.

Bizler, denklemin “sivil toplum” tarafında yer alıyoruz. Devlet ve toplum düzeninin, “sivil irade” boyutunu temsil etme görevi yapıyoruz.

Sorumluluklarımızı yerine getirebilmemiz için; gereken bilgi ve bilinç düzeyine sahip olmalı, “ortak amaçlar” etrafında “ortak tavırlar” içine girmeliyiz. Dünyada ve Türkiye’de STK’ların nereden gelip nereye gittiğini, bizim sosyal yapılarımızın ne anlam ifade ettiğini iyi görmeliyiz.


 

İşte bu noktadan hareketle; parçaları birleştirip, gücümüzü ve imkânımızı “Ordu Üst Çatı Kuruluşları Platformu” altında toplama gereği duyduk. İlk adım olarak; Vakıfların, Federasyonların ve Konfederasyonun öncülüğünde bir ortak çatı oluşturmayı uygun bulduk.

Bundan böyle; hayatın bütün alanlarında ve konularında “birliktedeğer üretme” niyeti, gayreti içine gireceğiz. Beklenen iyiliğin ve güzelliğin peşine birlikte düşüp; “birleşik kaplar gibi olma” hassasiyeti göstereceğiz.

Farklılıklarımızı zenginlik kabul edecek, aynı kilimin renkleri-desenleri gibi bütünleşecek; Ordumuzun ve yurdumuzun genel havasına uyacağız. Politika ve bürokrasi çevreleriyle ilişki kuracak, iş birliği yapacak ama “sivil toplum” kimliğimizi sonuna kadar koruyacağız.

Her STK kendi eylem planını yapıp uygulayacak, diğerleri onları destekleyecekler. Ayrıca, birlikte ve büyük ölçekli faaliyetler de gerçekleştirecekler.


 

O zaman, “nüfusumuzu nüfuza dönüştürme” imkânımız ve ihtimalimiz çoğalacak. Sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik, bilimsel, teknolojik alanlarında ve konularda daha büyük kazanımlarımız olacak.

Bu niyete ve gayrete, tüm hemşerilerimizin sahip çıkıp destek olmalarını bekliyoruz. Anadolu kültürünün ve geleneğinin “birlik-dirlik” ruhuna uygun olarak; “herkes kendi evinde-yerinde sağ olsun ama bir de ortak çatımız bulunsun” diyoruz " diyerek herkesi birliğe davet etti.

Yorum Yazın

Ordu Mesudiye Gazetesi